Dlaczego tak wielu ludzi uważa się za katolików?

Pierwszą rzeczą jaką trzeba tu zrozumieć, jest rozróżnienie faktycznego, ścisłego desygnatu pojęcia od etykiety granfalonu. Samo słowo „granfalon” zostało zaczerpnięte z fikcji literackiej a dokładnie z powieści Kurta Vonneguta – Kocia kołyska. W psychologii „granfalon” to najprościej ujmując – grupa istniejąca głównie w świadomości jej członków, której istotą jest podzielenie ludzi na swoich i obcych. […]

Czy Polska jest państwem katolickim?

Jakie państwo nazwać katolickim? Najprościej – jest to państwo oparte na katolicyzmie, czyli doktrynie Kościoła Katolickiego. Analogicznie do państwa demokratycznego – opartego na zasadach demokratycznych, komunistycznego – opartego na komunizmie itd. Co mówi katolicyzm na temat kształtu państwa? Kościół Katolicki potępia demokrację i równość obywateli względem prawa (Leon XIII – Diuturnum illud). Państwa katolickie były […]

Zakaz handlu w niedzielę

Są dwa ważne powody, by w Polsce sprzeciwiać się zakazowi handlu w niedzielę. Pierwszy to zmniejszenie ilości etatów wynikające z mniejszej ilości godzin do przepracowania. Niezależnie od szczegółów – czy przykładowo zakaz będzie obowiązywał w każdą niedzielę, czy co drugą – oznacza on zwolnienie tysięcy pracowników. Zwolennicy zakazu twierdzą tutaj, że nawet w przypadku likwidacji […]

Ugrupowania liberalne zaniedbały kwestię walki kulturowej

Każda siła rządząca – czy to wybrana demokratycznie, czy dziedzicząca władzę, czy przejmująca ją siłą – musi zdobywać poparcie lub przynajmniej akceptację społeczeństwa. Może to robić bezpośrednio – np. agitując (za sobą samą, albo przeciwko swoim przeciwnikom) – jak i w bardziej subtelne sposoby. Takim subtelniejszym, mniej wyraźnym działaniem jest animacja kulturowa. Kultura dla obywatela […]