O autorze

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych - Politechniki Koszalińskiej - w specjalizacji: komunikacja społeczna oraz Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej - w specjalizacji: administracja publiczna. Mieszka w Szczecinku.